ผู้ประสานงาน SHE

เควกเกอร์ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น ยังมีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในการขนส่งสิ่งแวดล้อมและการแพทย์ ยังมีการแสดงหมายเลขฉุกเฉินในฉลากผลิตภัณฑ์และแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (SDS) หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลนี้ โปรดปรึกษาวิศวกรกระบวนการของเควกเกอร์ของคุณ หรือโทรไปที่แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ในภูมิภาคของคุณ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

แผนก SHE: 610.832.4304
หมายเลขฉุกเฉิน: +86.21.3920.1666
she@quakerchem.com

ยุโรป

แผนก SHEQ: +31. 297.544.568
หมายเลขฉุกเฉิน: อ้างถึงป้ายผลิตภัณฑ์หรือ SDS
sheqeu@quakerchem.com

อเมริกาเหนือ

แผนก SHE: 610.832.4304
หมายเลขฉุกเฉิน: 1.800.523.7010
she@quakerchem.com

อเมริกาใต้

แผนก SHE: โทร: +55.21.3305.1800
หมายเลขฉุกเฉิน: โทร: +55.21.3305.1800
she@quakerchem.com

ออสเตรเลีย

แผนก SHE: +61.2.8336.8532
หมายเลขฉุกเฉิน: 1800.022.037
andrea_silver@quaker.com.au

นิวซีแลนด์

แผนก SHE: โทร: +64.9.579.2029
หมายเลขฉุกเฉิน: โทร: 0800.154.666
andrea_silver@quaker.com.au