นโยบายSHE

เควกเกอร์ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่นมุ่งมั่นที่จะมีประสิทธิภาพด้านระบบการจัดการสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ที่ถูกออกแบบให้ทำงานทั่วโลกในลักษณะที่ช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ และเพื่อนบ้านของเรา

ด้วยเหตุนี้:

  • เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและสิทธิอนุญาตทั้งหมดทางสิ่งแวดล้อม และจะใช้มาตรฐานภายในที่เข้มงวดมากขึ้นในกรณีที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวข้างต้น
  • เรามีความมุ่งมั่นที่จะเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามารถป้องกันได้ เราจะดำเนินการตามความมุ่งมั่นนี้ ผ่านทางการชี้บ่งที่เหมาะสมต่อความเสี่ยง การบริหารจัดการและการดำเนินการแก้ไขเพื่อสร้างเควกเกอร์เคมิคอลให้เป็นสถานที่ทำงานชั้นนำ
  • เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อระบุปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งอาจนำหน้ากฎหมายหรือกฎระเบียบเสียอีก
  • เราจะพยายามที่จะบูรณาการการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยในการวางแผนทั้งหมดสำหรับเครื่องจักรอุปกรณ์อาคารสถานที่ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เราจะแสวงหาการพิจารณาการออกแบบที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของผู้ร่วมงานและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
  • เราจะพยายามที่จะส่งเสริมการป้องกันมลพิษผ่านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ลดแหล่งที่มาของมลพิษ และการรีไซเคิล
  • เราจะใช้ระบบการจัดการ SHE เพื่อจะขับเคลื่อนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในทุกด้านที่มีผลต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

เราคาดว่าผู้ร่วมงานกับเควกเกอร์ทั้งหมดจะเข้าใจ ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการตามนโยบายนี้

______________________________
ไมเคิล เอฟ. แบรี่
ประธานและหัวหน้าคณะผู้บริหาร