การติดฉลาก

GHS กำหนดข้อมูลขั้นต่ำที่กำหนดไว้สำหรับการติดฉลาก  องค์ประกอบ
ที่จำเป็นจะรวมถึง:

  • รหัสความเป็นอันตราย
  • ข้อความอันตราย
  • ข้อควรระวังและรูปสัญลักษณ์
  • ตัวชี้บ่งผลิตภัณฑ์
  • การระบุซัพพลายเออร์

 

ตัวอย่างของรูปสัญลักษณ์จะรวมถึง:

quaker_SHE_labeling

นอกจากนี้ ยังมีการใช้ถ้อยคำบังคับของอันตรายและข้อความของข้อควรระวัง  GHS แนะนำรูปแบบของฉลาก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นรูปแบบมาตรฐาน  บริษัทต่างๆ สามารถจัดรูปแบบป้ายชื่อ ตราบเท่าที่รวมถึงองค์ประกอบของข้อมูลขั้นต่ำ  บริษัทต่างๆ มีอิสระที่จะเพิ่มรายการลงในฉลาก ตราบใดที่ไม่ขัดแย้งกับองค์ประกอบที่จำเป็น