รอยเท้าคาร์บอน (คาร์บอนฟุตพริ้นท์) ภายในของเรา

แม้ว่าอาคารสถานที่ของเควกเกอร์จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระดับที่ค่อนข้างน้อย แต่เราต้องการที่จะลดผลกระทบของเราเองที่มีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 โรงงานผลิตของเควกเกอร์ทั่วโลกได้จัดวางเป้าหมายที่จะลดการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง ขยะ น้ำ และน้ำเสียลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2556 แม้ว่าแต่ละโรงงานจะไม่ได้บรรลุเป้าหมายนี้ทั้งหมด แต่ต่างสร้างความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรม และบางแห่งก็ทำได้ไกลเกินเป้าหมาย ยกตัวอย่างเช่น โรงงานมิดเดิลทาวน์ของเราในสหรัฐอเมริกาลดการใช้ไฟฟ้าลง 10% (ปี 2557 เทียบกับปี 2556) จากการติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (ตัวขับความเร็วผันแปรในหอความเย็น) ปั๊มมีประสิทธิภาพมากขึ้นในถังผสม และเพิ่มความตระหนักของผู้ร่วมงานในการใช้พลังงาน

เรายังคงหาวิธีที่จะลดรอยเท้าคาร์บอนภายในของเรา และในปี 2558 เราได้กำหนดแผนสี่ปีที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายใหม่เพื่อลดผลกระทบเหล่านี้ลง 10% ในแต่ละภูมิภาคเช่นกัน

Quaker_CSR chart_2014