ผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม

เควกเกอร์ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบเฉพาะประเทศ รัฐและท้องถิ่น และการจัดการปัญหาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับใดๆ จะถูกบริหารจัดการโดยกลุ่มความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE) ของเรา หน่วยงานการผลิตหลักของเราทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งเป็นการยอมรับจากภายนอกต่อความพยายามของเราที่จะลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

เรามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากในช่วงแรกของ REACH (การลงทะเบียน การประเมินผล และการให้สิทธิ์การใช้สารเคมี) อันเป็นกฎหมายของสหภาพยุโรปที่ทำการปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น การทำงานของเราได้ถูกนำ และยังคงถูกนำโดยผู้เชี่ยวชาญระดับโลกของ REACH ที่ช่วยให้มั่นใจว่า เควกเกอร์ยังคงทราบดีเกี่ยวกับผลกระทบของกฎหมายนี้ที่มีต่อบริษัทและอุตสาหกรรมของเรา

เราตระหนักดีว่า วัตถุดิบปริมาณเล็กน้อยบางส่วนของเรามีความเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ในปี 2557 เราได้วิเคราะห์วัสดุของเราให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้–โดยตระหนักว่า ซัพพลายเออร์ก็ยังคงให้ข้อมูลการติดฉลากแก่เรา จากนั้น แต่ละบริษัทในเครือของเควกเกอร์ทั่วโลกได้พัฒนาแผนการที่จะลดหรือกำจัดวัสดุเหล่านี้ เมื่อเวลาผ่านไป เราจะเน้นวัสดุที่ถือว่าเป็น CMR (สารก่อมะเร็ง สารกลายพันธุ์ และสารเป็นพิษต่อการสืบพันธุ์) และสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมทางน้ำ เราจะต้องรักษาความสมดุลของการตัดสินใจด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเรากับค่าใช้จ่าย เพื่อที่จะดำเนินการเพื่อตอบสนอง หรือทำให้เกินความคาดหวังของลูกค้า และรักษาความยั่งยืนของบริษัทของเรา แต่เราจะทำให้ตนเองรับผิดชอบที่จะแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าแบบปีต่อปีในทางด้านนี้

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบในการดูแล 14001 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 เราจะยึดมั่นในมาตรการดูแลความปลอดภัยของสินค้าด้วยความรับผิดชอบ จรรยาบรรณนี้กำหนดกลุ่มการปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เคมี ที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการ HSSE (สุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคง สิ่งแวดล้อม) โดยรวมของเรา

น้ำมันปาล์มถูกใช้โดยอาคารสถานที่ของเควกเกอร์หลายแห่งทั่วโลก ในเดือนเมษายน 2558 เราเริ่มให้การสนับสนุนการผลิตที่ยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาตินี้ ทั้งนี้ต้องขอบคุณกรณีของธุรกิจที่มั่นคง ที่ได้รับการพัฒนาโดยนักเคมีคนหนึ่งของเราในยุโรป การสนับสนุนของเราจะรวมถึงการเข้าร่วม RSPO (การประชุมโต๊ะกลมในการใช้น้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน) การกลายเป็นห่วงโซ่อุปทาน RSPO ที่ได้รับการรับรองและการรับรองการซื้อในประเทศเนเธอร์แลนด์ – ผ่าน GreenPalm.org – เพื่อชดเชยน้ำมันปาล์มทั้งหมดที่ใช้โดยอาคารสถานที่ที่เควกเกอร์เป็นเจ้าของทั้ง 100%