ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ที่เควกเกอร์ เราต่างร่วมหัวจมท้ายต่อกัน

เรามีความมุ่งมั่น 100% ที่จะส่งมอบวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขณะที่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่า สูตรและทุกกระบวนการทั้งหมดของเราเป็น "สีเขียว" ก็ยังหมายความว่า เราจะตอบสนองหรือทำได้เกินกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดในปัจจุบัน และกำลังดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเรา

 

มือบนลูกโลก --- ภาพโดย© Royalty-Free/Corbis