ความหลากหลายและการมีส่วนร่วม

ในฐานะที่เป็นบริษัทระดับโลก เรามีความหลากหลายอยู่แล้วในการผสมผสานผู้ร่วมงานของเรา แต่เราต้องการที่จะให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการส่งเสริม ค่านิยมและการใช้ประโยชน์จากภูมิหลัง ประสบการณ์ความคิดและวัฒนธรรมที่หลากหลาย เมื่อน้อมรับความแตกต่างระหว่างคน เราจะช่วยยกระดับบริษัทของเรา และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่แท้จริง

เควกเกอร์มีความมุ่งมั่นในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีการให้เกียรติและการมีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างแข็งขันเพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ร่วมงานทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างผลงานที่มีความหมาย และการพัฒนาของอาชีพของเขา/เธอ  ในปี 2555 เราได้เพิ่มความหลากหลายและการมีส่วนร่วมเข้าเป็นค่านิยมหลัก เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนี้อย่างชัดเจน

การที่จะมุ่งเน้นในเรื่องความหลากหลายและการมีส่วนร่วมนั้นมีอยู่หลายประเด็น และเควกเกอร์ได้เลือกที่จะเริ่มต้นกับสตรีในกลุ่มแรงงาน เราทำงานในอุตสาหกรรมที่ผู้ชายมีความโดดเด่น ซึ่งทำให้ยากที่จะหาผู้สมัครเพศหญิงที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานเพื่อขยายกลุ่มของผู้สมัครงานรายใหม่ของเรา เช่นเดียวกับการพัฒนาผู้ร่วมงานเพศหญิงที่มีอยู่ของเรา

ในปี 2557 เราได้เปิดตัวกลุ่มสตรีสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในบราซิลและจีน เพื่อเชื่อมต่อและสนับสนุนผู้หญิงต่ออาชีพของตนเองที่เควกเกอร์ ในปี 2558 กลุ่มที่คล้ายกันได้เปิดตัวที่สำนักงานใหญ่ทั่วโลกของเราในสหรัฐอเมริกา และเรายังคงขยายกลุ่มนี้ไปยังหน่วยงานอื่นๆ

 

women-of-quaker-logo