ความปลอดภัย

 

ในฐานะที่เป็นผู้นำระดับโลก เรากำลังมุ่งเน้นในการปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของเราอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เรามีขนาดที่เติบโตขึ้น เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ความพยายามของเรานั้นรวมถึงการฝึกอบรมความปลอดภัยเพิ่มเติมให้ผู้ร่วมงานทุกคนและการใช้โปรแกรมด้านความปลอดภัยใหม่ในอาคารสถานที่ทั้งในระดับโลกและในท้องถิ่น

ในช่วงต้นปี 2557 เราได้เปิดตัววิสัยทัศน์ความปลอดภัยทั่วโลกใหม่เพื่อช่วยให้คำแนะนำเราไปตามวิถีทางของเราไปข้างหน้า  หน่วยงานทุกหน่วยงานของเควกเกอร์ทั่วโลกได้นำเสนอวิสัยทัศน์นี้ในพื้นที่สาธารณะ ที่รับรองโดยผู้ร่วมงานในท้องถิ่น เพื่อแสดงผลของความมุ่งมั่นว่า ความปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของทุกคน

ขณะนี้ เรามีองค์ประกอบพื้นฐานด้านความปลอดภัย หลายอย่างที่เข้าที่เข้าทาง ตัวอย่างเช่น:

  • เราได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 ในโรงงานผลิตทุกโรงงานหลักในยุโรป จีน และบราซิล
  • เราเป็นสมาชิกของสภาเคมีอเมริกัน และมีการทำงานเพื่อการรับรองมาตรฐานความรับผิดชอบในการดูแล 14001 ในอาคารสถานที่ทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา (คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2560);
  • ทีมงานในท้องถิ่นดำเนินการโครงการทีมแบบ Lean และ Six Sigma ในอาคารสถานที่ของเราทั่วโลก รวมทั้งโครงการ Lean "5ส + ความปลอดภัย" ซึ่งช่วยในการกำจัดของเสีย ในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการออกแบบสถานที่ทำงาน และการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัย