การทำงานที่เควกเกอร์

ผู้ร่วมงานของเราเป็นตัวเร่งให้เกิดความสำเร็จของธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญและประสิทธิภาพการทำงาน ที่เราสามารถที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ร่วมงานของเรา และเมื่อเป็นไปได้ก็จะส่งเสริมให้คนเหล่านั้นเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบ มีความก้าวหน้า ขณะเดียวกันก็นำความสามารถใหม่ๆ ในการเสริมสร้างองค์กรของเราด้วยมุมมองใหม่ๆ

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2558 เควกเกอร์มีพนักงานประจำ 2,040 คน (ไม่รวมกิจการร่วมค้าที่เรามีหุ้นอยู่ 50% หรือน้อยกว่า) ในห้าปีที่ผ่านมา รวมทั้งการซื้อกิจการ ผู้ร่วมงานในกิจการของเราได้เติบโตถึง 55% โดยการเพิ่มคนในทุกภูมิภาค จำนวนปีเฉลี่ยในทำงานสำหรับผู้ร่วมงานของเราอยู่ที่ 10 ปี ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าพนักงานมีความสุขกับการทำงานที่เควกเกอร์อย่างแท้จริง

total-associates-region

สุขภาพและสวัสดิการ

เควกเกอร์เสนอชุดสิทธิประโยชน์ที่เราเชื่อว่า จะดึงดูดและรักษาฐานผู้ร่วมงานที่มีความสามารถเอาไว้ได้ เราใช้ข้อมูลการเปรียบเทียบประจำปีเพื่อให้มั่นใจว่า เรานำเสนอชุดสิทธิประโยชน์ที่แข่งขันได้ในแต่ละภูมิภาคในกลุ่มบริษัทที่มีขนาดเท่ากับเรา มีการพัฒนาโปรแกรมความอยู่ดีมีสุขเพิ่มเติมในระดับภูมิภาค หรือแม้กระทั่งในระดับแต่ละหน่วยงาน

การสร้างความมั่นใจต่ออนาคตของเรา

การจัดการความสามารถและการวางแผนการสืบทอดมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจต่ออนาคตของเควกเกอร์ ในแต่ละปี เราชี้บ่งความสามารถที่สำคัญและพัฒนาสิ่งเหล่านี้เพื่อการเจริญเติบโตในอาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของเรา นอกจากนี้ เรายังมีกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการทดแทนตำแหน่งที่สำคัญ ซึ่งช่วยให้เรามีมุมมองที่ต่อเนื่องต่อ "กำลังคนที่แข็งแรง" ของเรา เพื่อให้เราสามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจและการเป็นผู้นำในอนาคตของเรา

ทำให้มั่นใจว่า เราสร้างฐานผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ เป็นรากฐานที่สำคัญในการสนับสนุนการเติบโตในอนาคตของเรา เรามีโอกาสรายบุคคล/ห้องเรียนและโอกาสในการพัฒนามืออาชีพแบบออนไลน์ภายใต้ร่มเงามหาวิทยาลัยเควกเกอร์ของเรา ซึ่งจะช่วยให้ขยายกลุ่มทักษะของพนักงานของเรา

การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงาน

เควกเกอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาพนักงานที่มีส่วนร่วม เรามีการสำรวจผู้ร่วมงานของเราอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เข้าใจถึงระดับของการมีส่วนร่วม และสิ่งที่เราต้องทำเพื่อรักษาและเพิ่มการมีส่วนร่วมเช่นนั้น การรักษาความลับของการสำรวจเหล่านี้ช่วยให้ผู้ร่วมงานรู้สึกสะดวกใจในการแบ่งปันความคิดเห็นที่สร้างสรรค์ หลังจากที่ผลการสำรวจถูกวิเคราะห์และพูดคุยกันในหมู่ผู้บริหารระดับสูง ผลที่จะได้ถูกสื่อสารกับผู้ร่วมงานของเรา และแผนปฏิบัติการในภูมิภาคของเราจะถูกดำเนินการ

นอกจากนี้ เควกเกอร์มีบทบาทที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือกับสภาแรงงานและสหภาพแรงงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการทำงานเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมที่เต็มรูปแบบของพนักงานทุกคนต่อไป