ผลกระทบต่อคน

people-impact-quaker-logo

สินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดของเรา

คนของเรามีกุญแจสู่ความสำเร็จในทุกสิ่งที่เราทำที่เควกเกอร์ – รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม  หากไม่ทุ่มเทความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้ร่วมงานของเรา เราจะไม่เป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จตามที่เรามีในวันนี้

การรักษาคนของเราให้ปลอดภัย มีสุขภาพและมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้แน่ใจถึงอนาคตของเราในฐานะที่เป็นบริษัท