ลูกค้าที่พึงพอใจ

หัวใจของรูปแบบธุรกิจของเราเป็นความสัมพันธ์กับลูกค้า และเกิดความคุ้มค่า ลูกค้า 10 อันดับสูงสุดของเราได้ทำธุรกิจกับเรามานานกว่า 10 ปี ยกตัวอย่างเช่น เควกเกอร์ได้จำหน่ายระบบรีดเย็นให้โรงงานเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง ในหลายปีที่ผ่านมา เจ้าของโรงเหล็กเหล่านี้และทีมงานบริหารของตนมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต่เรายังคงอยู่ที่นั่น – ช่วยให้ลูกค้าทำการปรับปรุงการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายของตนเอง

เพื่อให้แน่ใจว่า เรายังคงตอบสนองลูกค้าของเรา เราดำเนินการสำรวจและสัมภาษณ์เพื่อเรียนรู้คุณค่าของความสัมพันธ์ของเราเป็นระยะ ระบุความต้องการที่สำคัญ ตรวจสอบขอบเขตของการมุ่งเน้นที่สำคัญ และได้รับความเข้าใจที่ชัดเจนต่อความคาดหวังของลูกค้า ในบางครั้ง การสำรวจของเรามีตลาดที่เฉพาะเจาะจงหรือพื้นที่เฉพาะทางภูมิศาสตร์ ขณะที่การสำรวจอื่นมีลักษณะที่จะเน้นไปทั่วโลก

การส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของลูกค้า

เป็นเวลาเกือบ 100 ปี ที่เควกเกอร์ได้ร่วมมือกับลูกค้าในการปรับปรุงการดำเนินงานของตนเอง และลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของลูกค้า การดำเนินการนี้จะรวมถึงผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่บ่อยๆ เช่นเครื่องมือที่มีอายุใช้งานยาวนานกว่า สินค้าเสียน้อยลง การกลับมาใช้ใหม่โดยตรงหรือการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ การลดพลังงาน การลดการใช้น้ำ และใช้สารอินทรีย์ระเหยในระดับต่ำหรือไม่ใช้เลย