คุณภาพของผลิตภัณฑ์

ในระบบภายใน ระบบการจัดการคุณภาพของเควกเกอร์ช่วยให้แน่ใจว่า เรากำลังส่งมอบตามสัญญาของเราเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์และกระบวนการของเรา จากการติดตามตัวชี้วัด เช่นผลผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับสเปค ในครั้งแรก [หรือในรอบแรก] และการแก้ไขคำร้องเรียน/ปัญหาของลูกค้า เราเองจึงรับผิดชอบต่อการกระทำของเรา และสามารถเข้าถึงสมรรถนะของการทำงานในแบบเวลาจริง

ในทางด้านภายนอก ความพยายามของเราเป็นที่ยอมรับทั่วโลกจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการมาตรฐาน (International Organization for Standardization, ISO) เราได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ที่หน่วยงานเกือบทุกแห่งของเควกเกอร์ทั่วโลก เช่นเดียวกับที่หน่วยงานของลูกค้าที่เราส่งมอบสินค้าและบริการโดยตรง