ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

เราเชื่อมั่นในความโปร่งใสของข้อมูล และดังนั้นจึงทำให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานในเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการร้องขอเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

สิ่งอื่นๆ ที่เรามั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยนั้นรวมถึง:

  • GHS ระบบเดียวกันทั่วโลก (GHS) หมายถึงการสร้างมาตรฐานการจัดหมวดหมู่และการติดฉลากสารเคมี เป็นข้อบังคับในประเทศส่วนใหญ่ที่เราประกอบการ แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เป็นผลให้เราได้ถือว่า งานนี้เป็นความคิดริเริ่มในระดับโลก แต่มีการดำเนินการในระดับภูมิภาค
  • REACH เรามีส่วนร่วมเป็นอย่างมากใน REACH (การลงทะเบียน การประเมินผล และการให้สิทธิ์การใช้สารเคมี) เควกเกอร์เข้าเกี่ยวข้องในชุมชน REACH ของยุโรปในช่วงต้นปี 2548 ก่อนที่จะมีการกำหนดเวลาการลงทะเบียนที่เริ่มในปี 2553
  • มาตรฐานความรับผิดชอบในการดูแล 14001 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการรับรองของเราในอเมริกาเหนือที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2560 เราจะยึดมั่นในมาตรการดูแลความปลอดภัยของสินค้าด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Care Product Safety Code) มาตรการนี้กำหนดกลุ่มของการปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เคมีที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมของระบบการจัดการ HSSE (สุขภาพ ความปลอดภัยความมั่นคง สิ่งแวดล้อม)