การวิจัยและการพัฒนาและนวัตกรรม

เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างของเควกเกอร์คือ การวิจัยและการพัฒนาที่กว้างขวาง เพื่อให้แน่ใจว่า วิธีการของเรามีความทันสมัยและเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของตนเอง เทคโนโลยีของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญในเชิงลึกต่อกระบวนการ และสูตรของเราได้รับการออกแบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า หน่วยงานและขั้นตอนแต่ละอย่าง

ในปี 2558 เราลงทุนในอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่ได้เลียนแบบอุปกรณ์งานโลหะของลูกค้าของเรา และสร้างงานวิจัยโรงงานเหล็กนำร่องในประเทศจีนเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านเทคนิคในการทดสอบใหม่ๆ ของเหล็กและอลูมิเนียม สิ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้เราสามารถทดสอบความคิดใหม่และตรวจสอบผลก่อนที่จะขอให้ลูกค้าของเรามุ่งมั่นที่จะทดลองกับสินค้า

จากความคิดสร้างสรรค์ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งจากการวิจัยและการพัฒนาในปีที่ผ่านมา เควกเกอร์ได้สร้างผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์หลายอย่าง ซึ่งมีผลกระทบต่อโลกรอบตัวเราในระดับที่ลดลง ผลิตภัณฑ์บางส่วนเหล่านี้รวมถึง:

  • เทคโนโลยี 2PAQ™: ระบบทำความสะอาดสารหล่อเย็นแบบสองส่วนที่เข้ากันได้ ที่สามารถนำมาใช้ในครั้งแรกเป็นสารทำความสะอาด และจากนั้นจะถูกเปลี่ยนเป้าหมายเป็นสารหล่อลื่น;
  • QUAKERCOOL® BFF: สารหล่อเย็นที่ปลอดจากการปลดปล่อยทั้งโบรอนและฟอร์มาลดีไฮด์;
  • QWERL®: ของไหลชุบบ่มเทมเปอร์แบบเปียกสำหรับการผลิตเหล็ก;
  • QUAKERCOAT®: วัสดุเคลือบปลอดอินทรียสารระเหย (VOC) สำหรับตลาดท่ออ่อนและท่อ;
  • QUINTOLUBRIC®: น้ำมันไฮดรอลิกที่ย่อยสลายทางชีวภาพและทนไฟที่มีฉลาก "Eco-label" ในยุโรป;
  • QUINTOPLEX™: จาระบีทนไฟ ย่อยสลายทางวชีวภาพเป็นเจ้าแรก;
  • เทคโนโลยี FLEXICOOL™: เปิดตัวในต้นปี 2558 เป็นอิมัลชันที่มากไปด้วยนวัตกรรมและความอเนกประสงค์ด้วยระดับที่น้อยที่สุด

innovation_at_quaker_logo นวัตกรรมที่ฉลากของเควกเกอร์