การดูแลผลิตภัณฑ์

การดูแลผลิตภัณฑ์เป็นระบบการจัดการที่บูรณาการความรับผิดชอบของ SHE เข้าสู่ขั้นตอนของวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเราทุกอย่าง

ในหลายปีที่ผ่านมา เควกเกอร์ได้อยู่ในระดับแนวหน้าในการสร้างโปรแกรมดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับอุตสาหกรรมของเรา ได้ร่วมมือกับองค์กรที่สำคัญเช่น สมาคมผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นอิสระ (ILMA) และสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมน้ำมันหล่อลื่นของยุโรป (UEIL)

ในปี 2557 เราจัดตั้งกลุ่มของ "หลักการเคมีสีเขียว" ที่ในตอนนี้ ชุมชนเทคนิคของเราใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรัชญาของหลักการของเรามีรากฐานมาจากกฎหมายป้องกันมลพิษปี 2533 และหลักการคือ:

 1. การป้องกันของเสียมักจะพิจารณาในการออกแบบการผลิต และการประยุกต์ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา
 2. เมื่อใดก็ตามที่ปฏิบัติได้ ผลิตภัณฑ์จะใช้สารและสร้างสารที่มีความเป็นพิษน้อยหรือไม่มีพิษเลยต่อสุขภาพของมนุษย์และ
  สิ่งแวดล้อม
 3. เรามุ่งมั่นเพื่อการใช้ที่ปลอดภัย ที่มีผลกระทบเล็กน้อยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา
 4. เราจะพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบอย่างละเอียดต่อ
  วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดหรือป้องกันของเสีย
 5. เราให้น้ำหนักต่อประโยชน์ของการใช้วัตถุดิบทดแทน
 6. เราจะพิจารณาถึงระยะสุดท้ายชองอายุผลิตภัณฑ์ – รวมถึงความสะดวกในการกำจัด การย่อยสลาย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม – ในขั้นตอนการออกแบบ
  ของผลิตภัณฑ์ของเรา
 7. สารเคมีและรูปแบบของสารที่ใช้ในกระบวนการทางเคมีควรจะถูกเลือก เพื่อที่จะลดโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี–รวมทั้งการปล่อยออก การระเบิด และอัคคีภัย

เราคาดหวังว่า จะใช้เวลาหลายปีในการดำเนินการอย่างเต็มที่ตามหลักการเหล่านี้ และสร้างวัฒนธรรมของการกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีวัสดุที่มีแนวโน้มจะเป็นอันตราย