OSHA

หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) –
กิจกรรมของ OSHA เกี่ยวกับของไหลในงานโลหะ

เว็บไซต์ของ OSHA

มีนาคม 2547

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คดีฟ้องร้อง–ระหว่างสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และเหล็กกล้าสหรัฐอเมริกา กับสำนักงานบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสหรัฐอเมริกา – การยื่นคำร้องด้านมาตรฐาน OSHA สำหรับของไหลในงานโลหะ (พฤศจิกายน 2546)

คำพิพากษา –ศาลได้ปฏิเสธคำร้องของสหภาพที่ขอให้ทบทวน การวิเคราะห์ของศาลประกอบด้วยประเด็นสามประเด็น คือ 1) กฎเกณฑ์ที่จะทบทวน; 2) OSHA มีหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุม MWF หรือไม่เพียงใด; และ 3) การปฏิเสธของ OSHA ที่จะควบคุม MWF เกิดขึ้นโดยพลการและตามอำเภอใจหรือไม่เพียงใด การตรวจสอบกฎเกณฑ์โดยศาลได้กระทำต่อกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (โดยเฉพาะมาตรา 655) (กฎหมาย OSH) และกฎหมายวิธีการทางปกครอง (APA) ทุกฝ่ายในการดำเนินคดีรายงานศาลว่า กฎหมายเหล่านี้เป็นกฎสองประการที่เกี่ยวข้อง ศาลได้ส่งคำโต้แย้งของสหภาพแรงงานที่ว่า OSHA มีหน้าที่บังคับให้ปฏิบัติหน้าที่ภายใน 60 วัน หลังจากได้รับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษา ศาลแถลงว่า ไม่มีอะไรในกฎหมาย OSH ที่ต้องให้ผู้บริหารของ OSHA ที่จะยอมยกอำนาจการตัดสินใจของตนให้คณะกรรมการที่ปรึกษา ศาลเห็นว่า กฎหมายได้ยืนยันดุลยพินิจของผู้บริหารอยู่แล้ว

ศาลกล่าวว่า “OSHA ไม่เคยตัดสินใจที่จะควบคุม MWF ยิ่งไปกว่านั้น ได้เริ่มต้นขั้นตอนการสร้างกฎไว้ด้วยการพิมพ์กฎที่ได้เสนอเอาไว้" ดังนั้น ศาลพบว่า OSHA ไม่ได้มีหน้าที่ในการควบคุมบังคับ MWF

ศาลยังเห็นด้วยกับการประเมินของ OSHA ว่า การสร้างกฎของ MWF จะใช้เวลานานและยากเพราะ “MWF มีประเภทที่มีความหลากหลายหลายอย่าง และมีอยู่หลายรูปแบบ" นอกจากนี้ ศาลกล่าวว่า "การสัมผัสสารเคมีอย่างหนึ่งมีแนวโน้มจะมีผลกระทบที่เป็นอันตรายที่แตกต่างออกไปจากสารเคมีอื่น" ในขณะที่ศาลกล่าวว่า มีความเห็นอกเห็นใจต่อคนงาน รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีดุลยพินิจที่กว้างในการกำหนดวาระการกำกับดูแลของหน่วยงาน และการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่ขาดแคลนของ OSHA ไปยังที่อื่นๆ ไม่ได้เกิดขึ้นโดยพลการและตามอำเภอใจแต่อย่างใด

ธันวาคม 2546

OSHA ตอบสนองต่อคำร้องของสหภาพแรงงาน UAW โดยระบุว่า ได้ตรวจสอบหลักฐานใน MWF อีกครั้งเมื่อเร็วๆ นี้ จากผลของจากการตรวจสอบ OSHA ตัดสินว่า การสร้างกฎยังไม่เหมาะสมในขณะนี้ OSHA ระบุว่า ควรจะมีการกระทำอื่นๆ พร้อมด้วยคำแนะนำที่ครอบคลุมและมีอยู่แล้ว เพราะจะเป็นการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับอันตรายที่ช่างกลึงและคนอื่นๆ ที่สัมผัสกับ MWF อาจต้องเผชิญอยู่ OSHA เชื่อว่า วิธีการที่ยืดหยุ่น มีการใช้มาตรการแบบแนวทาง “วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด” ควบคู่กับการขยายงานและการศึกษา จะเป็นคำตอบที่เหมาะสมที่สุดในการให้ข้อมูล และจะช่วยลดอันตรายที่คนงานอาจจะต้องเผชิญกับการสัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความกังวลอื่นในคำร้องของสหภาพแรงงาน UAW คือว่า เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS) ด้าน MWF ได้อธิบายอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสารผสมเหล่านี้ได้อย่างถูกต้อง OSHA จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามทราบถึงประเภทของข้อมูลที่ควรจะปรากฏใน MSDS สำหรับของไหลในงานโลหะ เพื่อให้มั่นใจว่า มีการทบทวนที่เหมาะสม

OSHA ระบุว่า ตนเองก็ยังมีส่วนร่วมโดยเป็นพันธมิตรกับ ILMA (ซึ่งเควกเกอร์เป็นสมาชิก) เพื่อช่วยในการระบุอันตรายต่อไป และวิธีการที่จะพิจารณาและการศึกษาในการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยเอกสารเพิ่มเติม OSHA เชื่อว่า เครื่องมือเหล่านี้ทั้งหมดจะช่วยให้คนงานและนายจ้างควบคุมความเสี่ยงจากอันตรายของ MWF ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตุลาคม สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์สหรัฐอเมริกา (UAW) และสหภาพแรงงานเหล็กกล้าสหรัฐอเมริกา (USWA) ยื่นฟ้องนางเอเลน เคออส รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เพื่อที่จะมองหาวิธีการบังคับให้หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ได้กำหนดมาตรฐานของอากาศที่สะอาดในโรงงานของสหรัฐฯ คำฟ้องได้ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ OSHA ออกมาตรฐานการลดการสัมผัสกับของไหลในงานโลหะในสถานที่ทำงานของสหรัฐอเมริกา
ธันวาคม 2544 ตามประกาศของคู่มือสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับของไหลในงานโลหะ (MWF) นั้น หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ประกาศว่า ตนเองได้ถอนการดำเนินการที่ขัดแย้งเกี่ยวกับของไหลในงานโลหะ (MWF) ในวาระการกำกับดูแลที่ตีพิมพ์โดย OSHA นั้น หน่วยงานนี้ตั้งข้อสังเกตว่า การตีพิมพ์คู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการเพื่อสร้างกฎ เป็นผลให้การดำเนินการสร้างกฎถูกถอนออกจากวาระการประชุม วาระการกำกับดูแลระบุว่า “OSHA เชื่อว่า ความพร้อมของเอกสารเผยแพร่ที่ครอบคลุมและมีอำนาจนี้จะช่วยลดอันตรายต่อสุขภาพของช่างกลึงและคนงานอื่นๆ ที่อาจต้องเผชิญกับการสัมผัสกับของไหลเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ ในแง่ของข้อจำกัดของทรัพยากรนั้น OSHA ได้ถอนจากรายการนี้ออกจากวาระการประชุมในเวลานี้"
พฤศจิกายน หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ได้ออกคู่มือสุขภาพและความปลอดภัยขนาด 89 หน้าสำหรับของไหลในงานโลหะ (MWF) "ของไหลในงานโลหะ: คู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ (Metalworking Fluids: Safety and Health Best Practices Manual)” คู่มือนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของไหลในงานโลหะ และแนะนำแนวทางจัดการระบบในการควบคุมและการลดการสัมผัสกับของไหล
2542 หลังจากการพิจารณาผ่านไปเกือบสองปี เสียงส่วนใหญ่ของ MWFSAC ได้โหวตอย่างเป็นทางการเพื่อให้คำแนะนำว่า สำนักงานบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกาศใช้มาตรฐานสุขภาพตามมาตรา 6(b)(5) ของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งจะรวมถึงการอนุญาตให้สัมผัสที่ขีดจำกัดที่ 0.5 มก./ลบ.ม. การประเมินการสัมผัส การเฝ้าระวังทางการแพทย์และการฝึกอบรม
2540 OSHA ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา มาตรฐานของไหลในงานโลหะ (MWFSAC) “เพื่อที่จะแนะนำให้ OSHA มีมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย แนวทางหรือการตอบสนองอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพที่ไม่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสจากการประกอบอาชีพ" กับของไหลในงานโลหะ (MWF)
2546 สหภาพแรงงานนานาชาติและสหภาพแรงงานยานยนต์ อวกาศและแรงงานการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (UAW) ได้ยื่นคำร้องให้ OSHA ดำเนินการตามกฎระเบียบฉุกเฉินเพื่อคุ้มครองแรงงานจากความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและการเจ็บป่วยทางเดินหายใจอันเนื่องจากการสัมผัสกับ MWF

กลับไปด้านบน

 

OSHA ถอนการสร้างกฎของของไหลในงานโลหะ – ธันวาคม 2544

ตามประกาศของคู่มือสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับของไหลในงานโลหะ (MWF) นั้น หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ประกาศว่า ถอนการดำเนินการที่ขัดแย้งเกี่ยวกับของไหลในงานโลหะ (MWF) ข่าวนี้ได้รับการแถลงไว้ในสิ่งพิมพ์รายครึ่งปีของวาระการประชุมการกำกับดูแลของ OSHA ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2544 ซึ่งสรุปสถานะของโครงการสร้างกฎปัจจุบันในขณะนั้น และเน้นลำดับความสำคัญในเวลาสิบสองเดือนถัดไป

ในเดือนธันวาคม 2536 สหภาพแรงงานนานาชาติสหภาพแรงงานยานยนต์ อวกาศและแรงงานการเกษตรของสหรัฐอเมริกา (UAW) ได้ยื่นคำร้องต่อ OSHA ให้ใช้การดำเนินการฉุกเฉินตามกฎระเบียบเพื่อที่จะปกป้องคนงานจากความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งจากการประกอบอาชีพและการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจอันเนื่องจากการสัมผัสกับ MWF ในวาระการกำกับดูแลที่ตีพิมพ์โดย OSHA นั้น หน่วยงานนี้ตั้งข้อสังเกตว่า การตีพิมพ์คู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดตรงกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการสร้างกฎ เป็นผลให้การดำเนินการเพิ่มเติมกฎได้ถูกถอนออกจากวาระการประชุม วาระการกำกับดูแลระบุว่า “OSHA เชื่อว่า ความพร้อมของเอกสารเผยแพร่ที่ครอบคลุมและมีอำนาจนี้จะช่วยลดอันตรายต่อสุขภาพของช่างกลึงและคนงานอื่นๆ ที่อาจต้องเผชิญกับการสัมผัสกับของไหลเหล่านี้ ด้วยเหตุนี้ ในแง่ของข้อจำกัดของทรัพยากรนั้น OSHA ได้ถอนจากรายการนี้ออกจากวาระการประชุมในเวลานี้"

 

OSHA ออกคู่มือ MWF- พฤศจิกายน 2554

หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) ได้ออกคู่มือสุขภาพและความปลอดภัยขนาด 89 หน้าสำหรับของไหลในงานโลหะ (MWF) “ของไหลในงานโลหะ: คู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านความปลอดภัยและสุขภาพ” ได้รับการการพัฒนาโดย OSHA เกือบสี่ปีที่ผ่านมา และจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่ปรึกษามาตรฐาน MWF (SAC) ของหน่วยงานสถาบันแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (NIOSH) เอกสารเกณฑ์การสัมผัสทางอาชีพต่อของไหลในงานโลหะ และทรัพยากรที่ปรึกษาขององค์กร (ORC) “การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของการกำจัดของไหลในงานโลหะ: คู่มือการใช้งานในการกำจัดของไหลในงานโลหะที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ"

คู่มือนี้ให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของไหลในงานโลหะ และแนะนำแนวทางจัดการระบบในการควบคุมและการลดการสัมผัสกับของไหล กลยุทธ์นั้นมีวิศวกรรมและการปฏิบัติงานควบคุมดังกล่าว เช่นการปิดล้อมเครื่องจักร การระบายอากาศ และการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล คู่มือนี้จะแนะนำแนวทางอาชีวอนามัยเพื่อลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อสุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสในทางอาชีพของ MWF

คู่มือยังแนะนำให้นายจ้างสร้างโปรแกรมการจัดการของไหลที่กำหนดผู้รับผิดชอบระบบหนึ่งคนหรือหลายคน ที่มีความรู้ในวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลหะ โปรแกรมนี้ยังควรจะรวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานสำหรับการทดสอบของไหล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการติดตามระบบ การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดตั้งและการดำเนินงานของระบบโดยรวม และโปรแกรมการฝึกอบรมที่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังรวมอยู่ในคู่มือที่มีคำแนะนำสำหรับการจัดตั้งโปรแกรมการตรวจวัด (การเก็บตัวอย่างอากาศ) อย่างน้อยเป็นประจำทุกปี คู่มือแนะนำว่า การสัมผัสโดยพนักงานควรได้รับการประเมินอีกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการผลิต อุปกรณ์ หรือกระบวนการที่อาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อของไหลในงานโลหะที่ใหม่หรือที่เพิ่มเติม ประการสุดท้าย คู่มือแนะนำโปรแกรมตรวจสอบเชิงรุกทางการแพทย์สำหรับพนักงานที่สัมผัส ที่จะช่วยในการระบุหลักฐานเริ่มต้นของการเสื่อมถอยของระบบทางเดินหายใจ หรือโรคผิวหนัง การชี้บ่งในระยะแรกจะแจ้งให้ใช้มาตรการการแก้ไข ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดและความรุนแรงของโรคที่เกิดจากของไหลในงานโลหะที่เกี่ยวข้อง

คู่มือการปฏิบัติที่ดีที่สุดในของไหลในงานโลหะไม่ได้เป็นมาตรฐานใหม่หรือระเบียบใหม่ และจะไม่สร้างภาระทางกฎหมายใหม่ มีลักษณะเป็นคำแนะนำ ให้ข้อมูลในเนื้อหา และมีไว้สำหรับการใช้งานโดยนายจ้างในการให้บริการในสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและที่ดีต่อสุขภาพสำหรับคนงานที่สัมผัสกับของไหลในงานโลหะ สามารถพบคู่มือทั้งฉบับได้โดยคลิกที่นี่

กลับไปด้านบน

 

กิจกรรมของ OSHA เกี่ยวกับมาตรฐานของของไหลในงานโลหะ

คณะกรรมการที่ปรึกษามาตรฐานของไหลในงานโลหะ (MWFSAC) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเกี่ยวกับการกระทำที่เหมาะสม เพื่อปกป้องคนงานจากอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการสัมผัสสารเคมีในของไหลในงานโลหะ ได้ให้คำแนะนำขั้นสุดท้ายของตนเองต่อการกระทำของ OSHA ในเดือนกรกฎาคม 2542 แม้ว่าจะมีความขัดแย้งมากภายในกลุ่มสมาชิก 15 ราย เสียงส่วนใหญ่ใน SAC ได้โหวตให้คำแนะนำว่า:

OSHA ประกาศครอบคลุมมาตรฐานตามกฎหมายมาตรา 6(b) สำหรับของไหลในงานโลหะ *ซึ่งรวมถึง:

  • PEL (ข้อจำกัดการสัมผัสที่อนุญาต) ที่ 0.5 มก./ลบ.ม. (อนุภาคทั้งหมด)
  • ระบบการจัดการ
  • การเฝ้าระวังทางการแพทย์ที่ใช้งาน
  • การฝึกอบรมและการศึกษา

SAC ยังแนะนำว่า ให้ OSHA ประกาศใช้มาตรฐานนี้ด้วยความรวดเร็วโดยเจตนาทั้งหมด ในขณะที่ตระหนักว่าจะต้องมีระยะเวลาที่ค่อยๆ นำไปใช้

รายงานของเสียงกลุ่มน้อยแนะนำวิธีการที่ไม่ต้องกำกับดูแล ซึ่งจะรวมถึงสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานด้านแนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการกำจัดของไหลในงานโลหะ ควบคู่กับโครงการความร่วมมือ (กับภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา) จากการประชาสัมพันธ์และการศึกษา

OSHA มีความยืดหยุ่นที่สมบูรณ์เกี่ยวกับรายงาน SAC – สามารถใช้คำแนะนำของ SAC ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข และปฏิเสธส่วนหนึ่งของรายงานใดๆ ก็ได้ แต่จะมีความกดดันมากต่อ OSHA ในการประกาศใช้มาตรฐาน เช่นเดียวกับการยอมรับวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด นอกจากนี้ เอกสารเกณฑ์ของ NIOSH (สถาบันแห่งชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) ได้รับการตีพิมพ์กับคำแนะนำที่เฉพาะเจาะจงของ NIOSH ต่อ REL (ขีดจำกัดการสัมผัสที่แนะนำ) ที่ 0.5 มก./ลบ.ม.

SAC ยังได้รับการบอกจาก OSHA ที่จะแนะนำ 'การปฏิบัติที่ดีที่สุด' ในการวัดเพื่อชี้บ่ง และการควบคุมสภาพแวดล้อมของของไหลในงานโลหะ นอกเหนือจากมาตรฐานที่แนะนำเอง ‘การปฏิบัติที่ดีที่สุด’ อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดต่อสภาพแวดล้อมของของไหลในงานโลหะ

*แม้ว่า คำว่า “ของไหลในงานโลหะ” เป็นคำที่ใช้ที่ SAC ได้เห็นพ้องกันว่า การพิจารณาและข้อเสนอแนะจะถูกนำไปใช้เฉพาะในการกำจัดของไหลในงานโลหะ (MRF) เท่านั้น

บทความต่อไปนี้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมการที่ปรึกษามาตรฐาน OSHAMWF สิงหาคม 2542 เล่มที่ 49 ฉบับที่ 8

OSHA MWFSAC แนะนำการดำเนินการกำกับดูแลหลังจากการพิจารณาผ่านไปเกือบสองปี เสียงส่วนใหญ่ของ MWFSAC ได้โหวตอย่างเป็นทางการให้ให้คำแนะนำว่า หน่วยงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยประกาศใช้มาตรฐานสุขภาพตามมาตรา 6(b)(5) ของกฎหมายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ซึ่งจะรวมถึงขีดจำกัดการสัมผัสที่อนุญาตที่ 0.5 มก./ลบ.ม. การประเมินการสัมผัส การเฝ้าระวังทางการแพทย์ และการฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะจากเสียงส่วนน้อยถูกจัดทำและนำส่ง ซึ่งสนับสนุนวิธีการแบบไม่กำกับดูแล และแนะนำสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานถึงแนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการกำจัดของไหลในงานโลหะ ควบคู่กับโครงการความร่วมมือ (กับภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา) จากการประชาสัมพันธ์และการศึกษา คลิกที่นี่เพื่อดูบทความเต็ม

กลับไปด้านบน