ILMA

สมาคมผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นอิสระ (ILMA)

เควกเกอร์ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่นเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นอิสระ (ILMA) ILMA ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2491 และเป็นปากเสียงหลักให้อุตสาหกรรมที่มีต่อสภาคองเกรสหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง และกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ จากการบังคับใช้จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ILMA ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตและคุณภาพในการผลิตและการตลาดของน้ำมันหล่อลื่น

หน่วยงานบริหารจัดการทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในอาชีพของสหรัฐอเมริกา (OSHA) และ ILMA ได้สร้างความสัมพันธ์ของการทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพมากขึ้นในสถานที่ทำงานของชาวอเมริกา OSHA และ ILMA ได้เป็นพันธมิตรกันในเดือนกุมภาพันธ์ 2547 เพื่อให้สมาชิกของ ILMA และหน่วยงานอื่นๆ ได้มีข้อมูล คำแนะนำและการเข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ตนเองปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลดและการป้องกันการสัมผัสกับการทำงานโลหะและอันตรายทางอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมการผลิต OSHA และ ILMA กำลังทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเจรจาระดับชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและสุขภาพ การฝึกอบรมและการศึกษา และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่และการสื่อสาร

พันธมิตรของ OSHA ทำให้หน่วยงานต่างๆ มีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์ของความร่วมมือแบบสมัครใจกับ OSHA เพื่อวัตถุประสงค์ เช่นการฝึกอบรมและการศึกษา การประชาสัมพันธ์เผยแพร่และการสื่อสาร และการส่งเสริมการเจรจาระดับชาติเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและสุขภาพ 

คู่มือเริ่มต้นฉับไว MWF” และ “คู่มือการประเมินผิวหนัง" เป็นทรัพยากรแบบเอกสารที่พัฒนามาจากกลุ่มพันธมิตร

 

คู่มือเริ่มต้นฉับไว MWF

คู่มือเริ่มต้นฉับไว MWF" นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจขนาดเล็กและพนักงานของตนเองจัดการด้านสุขภาพความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมผลกระทบของของไหลในงานโลหะได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้ MWF ในการลดความร้อนและแรงเสียดทานในการตัดโลหะการขัดและการขึ้นรูป  MWF ยังให้การป้องกันการกัดกร่อนสำหรับชิ้นส่วนกลึงและเครื่องมือใหม่

คู่มือนี้จะให้ภาพรวมของขั้นตอนทีละขั้นเกี่ยวกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยด้วย MWF  นอกจากนี้ ยังมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ที่โรงงานและธุรกิจขนาดเล็กสามารถรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ MWF ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

คู่มือการประเมินผิวหนัง

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นพันธมิตรกับ OSHA ดังนั้น ILMA ให้คำมั่นที่จะพัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องมือในการให้ความช่วยเหลือทางอิเล็กทรอนิกส์ และลิงค์จากเว็บไซต์ของ OSHA และ ILMA ILMA ยังจะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีในการผลิตและการจัดจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นตามที่กำหนดร่วมกันโดย OSHA และ ILMA กับหน่วยงานอื่นๆ ในอุตสาหกรรม และส่งเสริมการรับรู้อันตรายจากการประกอบอาชีพผ่านโปรแกรมการดูแลผลิตภัณฑ์ของ ILMA – LubeCare®

กลุ่มความปลอดภัยสุขภาพและการกำกับดูแลกิจการ (SHERA) ของ ILMA รู้สึกว่า สามารถเพิ่มฐานความรู้ที่สำคัญให้กับข้อมูลของ OSHA เกี่ยวกับแนวโน้มการระคายเคืองผิวหนังเมื่อทำงานกับของไหลในงานโลหะ  ในฐานะที่เป็น “สินค้า” ของพันธมิตร SHERA ได้มีการพัฒนา “คู่มือการประเมินผิวหนัง” ซึ่งสามารถนำมาใช้ เมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับโรคผิวหนังที่โรงงาน  จากประสบการณ์ของสมาชิกของ SHERA (รวมกัน) พบว่า มีหลายปัจจัยในสภาพแวดล้อมการทำงานที่สามารถทำหน้าที่ที่จะให้เกิดการตอบสนองเป็นการระคายเคืองต่อผิวหนัง   คู่มือนี้จะอธิบายและพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ 

แต่ว่า คู่มือไม่ได้ตั้งใจจะให้เป็นตำราพื้นฐานของโรคผิวหนังสำหรับพนักงานแต่ละคน หากแต่ คู่มือนี้ให้กรอบในการประเมินผลการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการค้นพบกลุ่มที่เป็นไปได้ของปัจจัยที่อาจเกี่ยวข้องกับกรณีของโรคผิวหนังของพนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ปรากฏสาเหตุที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในวิธีการเชิงรุก (การดูแลผลิตภัณฑ์) ที่จะป้องกันการระคายเคืองที่ผิวหนัง – เช่นเดียวกับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหา หัวข้อของคู่มือ: ตัวแปรการดำเนินงานตัดเฉือนโลหะ ตัวแปรการกำจัดของไหลในงานโลหะ (รวมทั้ง ชนิดของของไหล ความเข้มข้นสารเติมในระบบ สารปนเปื้อน) พารามิเตอร์ทางวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) การดูแลผิว และข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มการระคายเคืองของผิวหนัง