เหมืองเปิดหน้าดิน

pit-quarry_455x210

เราลงลึกกว่า เพื่อให้คุณทำได้มากขึ้น

หนึ่งในกิจกรรมที่ต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายมากที่สุดสำหรับการทำเหมืองเปิดก็คือการกำจัดฝุ่น เพราะว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน ลดทอนทัศนวิสัย และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ชุมชนท้องถิ่นได้สร้างแรงกดดันแก่บริษัทต่าง ๆ เพื่อให้หาวิธีการปรับปรุงการกำจัดฝุ่น รวมไปถึงหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเช่น องค์การปกป้องสิ่งแวดล้อม (the Environmental Protection Agency (EPA) ) ได้กำหนดให้แต่ล่ะเหมืองลดการเกิดฝุ่นในการทำงาน

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางอุตสาหกรรมและเพื่อตอบสนองต่อความห่วงใยของชุมชนและหน่วยงานกำกับดูแล เควกเกอร์จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมา

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ได้กับการทำงานในอุตสาหกรรมเหมืองเปิดหน้าดินได้

  • ระบบอัดบดและสายพานลำเลียง (Crushers and conveyor systems)
  • รถไฟ (Rail cars)
  • กองสินแร่ (Stockpiles)
  • ถนนลูกรัง (Unpaved haul roads)
  • การกางตาข่ายและทำตลิ่ง (Screening operations and embankments)

นี่เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำเพื่อให้การปฏิบัติการมีประสิทธิภาพมากที่สุดจากภายใน เพราะว่าเราเป็นหัวใจของอุตสาหกรรม