เหมืองแร่

mining_455x210

เราอยู่ที่ใจกลางของอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน

การจัดการปัญหาทางกระบวนการมักจะเริ่มต้นในเหมืองแร่หนึ่งแห่ง แต่ต้องใช้วิธีการที่ร่วมมือกัน จากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก เพื่อให้ได้ประโยชน์ในระยะยาวและมีความหมาย ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องจริงในทุกวันนี้ เพราะว่าบริษัทเหมืองถ่านหินจะทำงานทั่วโลก บริษัทเหล่านี้จะมองหาเทคโนโลโลยีที่สามารถนำไปใช้กับที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะในสถานการณ์หรือเงื่อนไขใด ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการเหล่านี้ เควกเกอร์จึงคิดค้นเทคโนโลยีเหล่านี้

เป็นเวลามากกว่า 30 ปี ที่เควกเกอร์เคมีคอลได้สร้างระบบที่มีองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จ นั่นคือเครือข่ายหุ้นส่วนที่มีอยู่ทั่วโลกเพื่อคอยสนับสนุนลูกค้าระดับโลกในแต่ละประเทศที่พวกเขาไปลงทุน รวมไปถึงฝ่ายขายเทคนิค ฝ่ายการตลาด ฝ่ายพัฒนาในห้องทดลอง และทำเลการผลิตที่มีอยู่หลากหลายเพื่อให้นำคุณค่าตรงไปยังการทำงานแต่ละอย่าง การมี facility หลายแห่งใกล้กับลูกค้าสำคัญมาก แต่หนึ่งในข้อได้เปรียบของเควกเกอร์ก็คือ facility ของเราทุกแห่งทำงานร่วมกันเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นที่ใดในโลก

ติดต่อเควกเกอร์ในวันนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมของ QUINTOLUBRIC® และผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและความเชี่ยวชาญที่มีการสนับสนุนระดับโลกสำหรับการทำเหมืองแร่ในศตวรรษที่ 21