การผลิตกระป๋อง

Multiple_Cans_455x210

งานดีเยี่ยม ทั้งภายนอกและภายใน

สำหรับการผลิตกระป๋องเหล็กและอลูมิเนียม เราก้าวไปไกลกว่าผลประโยชน์สำหรับปฏิบัติการของคุณทั้งหมด เมื่อเป็นการปรับปรุงธุรกิจทั้งหมด และเพื่อใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ในการผลิตให้คุ้มค่า คุณจะต้องมีผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในสร้างเทคโนโลยีชั้นนำ อ่านเพิ่มเติม คลิ๊ก

นั่นคือที่ซึ่งเควกเกอร์ก้าวเข้ามา เราเป็นนักเคมี วิศวกรรม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่ได้รับความเชื่อถือจากทั่วโลก เราพร้อมเป็นหุ้นส่วนที่ทรงคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา เราประวัติการทำงานในการปรับปรุงการผลิตกระป๋อง โดยให้บริการความเชี่ยวชาญและการให้บริการเป็นพิเศษกับทุกกระบวนการ front-end ของการปฏิบัติงานของคุณ

ข้อดีของการเลือกเทคโนโลยีของเควกเกอร์สำหรับผลิตกระป๋องของคุณคือ

  • การสนับสนุนการประยุกต์ใช้– การทำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิด
  • ลดอัตราการฉีกขาดและเสียหาย –  เพิ่มประสิทธิภาพและลดการทำงานซ้ำซ้อนและการยกเลิกงาน
  • ลดต้นทุนการใช้ การบำรุงรักษา การประยุกต์ใช้ – ส่งผลดีต่อผลประกอบการ
  • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อใ – สารหล่อเย็นมีความเสถียรทางชีวภาพ 100% และสารทำความมีสูตรที่ลดการใช้น้ำและลดค่า BOD (ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ไปในกระบวนการต่างๆของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด) และ COD (ค่าปริมาณออกซิเจนที่ต้องการเพื่อใช้ในปฏิกริยาทุกๆอย่าง ไม่ว่าจะเกิดในสิ่งมีชีวิตหรือไม่ก็ตาม)

ผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อเควกเกอร์ในวันนี้เพื่อค้นหาความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีของเราที่มอบให้แก่เทคโนโลยีให้แก่การทำงานและผลประกอบการของคุณ