เหตุการณ์สำคัญของ Quaker

ตัวผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวไม่ได้แก้ปัญหาได้ทั้งหมด ปัญหาแก้ได้ด้วยคน ที่แก่นกลางของทุกสิ่งทุก
อย่างที่ Quaker กระทำคือความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงสำหรับช่วยเหลือธุรกิจของลูกค้าของเราให้เติบโต
แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมา นั่นคือโดยการช่วยสร้างให้กระบวนการของพวกเขามีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่าง
ยั่งยืนและแข่งขันได้ นี่เป็นสิ่งที่นิยามถึงตราผลิตภัณฑ์ของเราและสิ่งที่ทำให้เรายืนหยัดทิ้งห่างจากู่แข่งของ
เราได้ ที่ Quaker เรารู้ดีว่าอะไรคือคุณค่า นั่นคือสิ่งที่อยู่ข้างใน

คลิกบนแต่ละจุดผ่านของเหตุการณ์สำคัญในแต่ละช่วงเวลาเพื่อค้นพบกับประวัติการเดินทางที่ผ่านสิ่งต่างๆ มามากมายของ Quaker และสิ่งที่เราประสบผลสำเร็จที่ปีที่ผ่านมาไม่นานนี้

1918

1918

11 พฤศจิกายน 1918 – บริษัท QUAKER OIL PRODUCTS CORPORATION ถูกก่อตั้งขึ้นมาและธุรกิจของ
บริษัทประกอบด้วยการผลิตและการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานหล่อ
ลื่นและในอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

 

ทศวรรษ 1920

ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องตามปกติ

 

 

 

ทศวรรษ 1930

1930

20 ตุลาคม 1930 – Quaker ได้ทำการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่และเปลี่ยนชื่อเป็น QUAKER CHEMICAL PRODUCTS CORPORATION บริษัทได้จดทะเบียนขึ้นในเขตมลรัฐเพนซิลวาเนีย ในช่วงทศวรรษนี้ Quaker ได้ทำการขยายขอบเขตหลักของธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ

 

 

 

ทศวรรษ 1940

1947

Quaker เข้าไปสู่ตลาดอุตสาหกรรมเหล็กกล้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศวรรษ 1950

ดำเนินธุรกิจต่อเนื่องตามปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศวรรษ 1960

1961

Quaker ก่อตั้งบริษัทสาขาขึ้นในทวีปยุโรปเป็นครั้งแรกที่ประเทศฮอลแลนด์ Quaker Chemical (Holland) N.V. Uithoorn ทำการผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์ของ Quaker และส่งมอบการบริการทางเทคนิคอย่าง
สม่ำเสมอให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (EEC)

 

 

 

 

 

 

 

 

1962

สิงหาคม 1962 – QUAKER CHEMICAL PRODUCTS CORPORATION ได้เปลี่ยนชื่อเป็น QUAKER CHEMICAL CORPORATION เพื่อให้เหมาะสมกับขอบเขตของกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย
วิศวกรรมกระบวนการและการให้บริการรวมถึงการพัฒนา การผลิตและการจำหน่ายเคมีภัณฑ์พิเศษสำหรับ
อุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Quaker ได้ขยายตลาดโดยเข้าไปสู่ทวีปยุโรปและก่อตั้งสาขาของ Quaker Chemical Limited ขึ้นในส
หราชอาณาจักร Quaker ทำตลาดไปสู่อุตสาหกรรมเหล็กกล้าขนาดใหญ่ในอังกฤษ เวลล์และสก็อตแลนด์

 

 

 

 

 

 

 

 

1964

Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศออสเตรเลียขึ้นมา ชื่อ Quaker Chemical (Australasia) Pty. Limited

 

 

 

 

 

 

 

 

1967

Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศญี่ปุ่นขึ้นมา ชื่อ Nippon Quaker Chemical, Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

1968

Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศเม็กซิโกขึ้นมา ชื่อ TecniQuimia Mexicana S.A. de C.V.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทศวรรษ 1970

1972

3 พฤษภาคม 1972 – Quaker ทำการเปิดเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนทั่วไป (IPO) เป็นครั้งแรกของบริษัท

กลางปี-1970

Quaker Chemical เปิดตัวสายผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อเย็นนวัตกรรมใหม่ โพลีออล เอสเทอร์ โดยใช้ตรา
ผลิตภัณฑ์ QUINTOLUBRIC® QUINTOLUBRIC® นำเสนอน้ำมันหล่อเย็นที่ใช้งานได้คุ้มค่าเป็นทางเลือก
นอกเหนือจากน้ำมันหล่อเย็นจากฟอสเฟตเอสเทอร์  น้ำมันหล่อเย็นที่ทำจากโพลีออล เอสเทอร์ในช่วงแรกๆ ได้พัฒนามาเป็นน้ำมันหล่อเย็นตระกูล QUINTOLUBRIC® 888 Series ในปัจจุบัน  QUINTOLUBRIC® 888-46 และ QUINTOLUBRIC® 888-68 ได้กลายมาเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ให้ข้อดีด้านสมรรถนะ
ของโพลีออล เอสเทอร์และบรรดาผู้ผลิตปั๊มทั่วโลกต่างก็ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์นี้ในด้านคุณภาพและความ
ไว้วางใจได้

1978

มิถุนายน 1978 – Quaker ได้ทำการเข้าซื้อกิจการของผู้ผลิตรายสำคัญในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก คือ Selby, Battersby & Co. ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบการปูพื้นสำหรับอาคารสิ่งปลูกสร้างเชิงอุตสาหกรรม เชิงการ
พาณิชย์และสถาบันทางวิชาการต่างๆ และวัสดุสำหรับชั้นดาดฟ้าของเรือ

ทศวรรษ 1980

1987

Quaker เข้าไปสู่ตลาดวัดสุเคลือบผิวอากาศยานพร้อมกับการเข้าซื้อกิจการของบริษัท AC Products, Inc. ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ทศวรรษ 1990

1992

มีนาคม 1992 – Quaker ได้เข้าซื้อหุ้นที่เหลือในสัดส่วน 50% ของบริษัทร่วมทุน Quaker Quimica Espanola, S.A.

1993

Quaker ได้เข้าซื้อกิจการในประเทศฝรั่งเศสและขยายธุรกิจในตลาดการขึ้นรูปโลหะ
Quaker เข้าไปในตลาดประเทศบราซิล

1993

Quaker ฉลองครบรอบ 75 ปีของการดำเนินธุรกิจ

1995

Quaker เข้าซื้อหุ้น 90% ในบริษัท Celumi Ltda ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์พิเศษสำหรับอุตสาหกรรมการขึ้น
รูปโลหะ

1995

Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศจีนขึ้นมา ชื่อ Wuxi Quaker Chemical Company Limited

1996

Jกรกฎาคม 1996 – Quaker ประกาศหยุดการดำเนินกิจกรรมของโรงงานการผลิตที่ตั้งอยู่ในเมืองคอนโชฮอก
เกน รัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาภายในสิ้นปีนั้น การดำเนินกิจกรรมการผลิตจะไปรวมอยู่ที่
โรงงานผลิตของ Quaker ที่ตั้งอยู่ในเมืองดีทรอยท์ รัฐมิชิแกน

1996

สิงหาคม 1996 – Quaker ยื่นขอจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สำหรับหุ้นสามัญสำหรับการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (“NYSE”) ภายใต้ชื่อในตลาดด้วยสัญลักษณ์ KWR การซื้อขายหุ้น
แรกในตลาดหลักทรัพย์ NYSE เกิดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 1996 สำหรับหุ้นจำนวน 100 หุ้น

1997

Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศอินเดียขึ้นมา ชื่อ Quaker Chemical India Limited

1998

Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นโดยถือหุ้นใหญ่กับบริษัท Siderquimica Ltda ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคมีสำหรับ
กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าในประเทศบราซิล

ทศวรรษ 2000

2001

มกราคม 2001 – Quaker Chemical ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นมากับ Quima International, LLC โดยใช้ชื่อ
เป็นบริษัท Q2 Technologies, LLC Q2 Technologies เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมสารไฮโดรเจนซีล
ไฟต์ (H2S) โดยมีเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไว้

2002

กุมภาพันธ์ 2002 – Quaker ได้เข้าซื้อธุรกิจและทรัพย์สินของบริษัท United Lubricants Corporation ซึ่ง
เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นและบริการด้านบริหารจัดการสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรม
เหล็กกล้าในทวีปอเมริกาเหนือและตั้งอยู่ที่เมืองมดเดิลทาวน์ รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา

2002

เมษยายน 2002 – Quaker เข้าซื้อกิจการของบริษัท Epmar Corporation ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคลือบผิวทำ
จากโพลีเมอร์ สารผนึกรอยต่อ กาวและสารประกอบอื่นๆ อีกหลากหลาย รวมทั้งความเชี่ยวชาญใน
เทคโนโลยีโพลีเมอร์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจสารเคลือบผิวของ Quaker ในรัฐแคลิฟอร์เนีย

2002

29 เมษายน 2002 – Quaker เปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ขึ้นที่เมืองคอนโชฮอกเกน รัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา

2002

กรกฎาคม 2002 – Quaker เข้าซื้อหุ้นในครอบครองของสาขาในประเทศแอฟริกาใต้ Quaker Chemical South Africa (Pty) Ltd

2003

พฤษภาคม 2003 – Quaker เข้าซื้อสายผลิตภัณฑ์กลุ่มสารทำความสะอาด น้ำมันหล่อเย็นแบบเปียกและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็กกล้าจากบริษัท KS Chemie located ในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี

2003

กรกฎาคม 2003 – Quaker เข้าซื้อกิจการของบริษัท Eural S.r.l., ธุรกิจของเอกชนที่เป็นผู้ผลิตน้ำยาหล่อ
เย็นพิเศษที่หลากหลายสำหรับงานขึ้นรูปโลหะสำหรับตลาดในประเทศอิตาลี จากบริษัทที่ตั้งอยู่ในเมืองตรา
ดาเท ประเทศอิตาลี

2003

ตุลาคม 2003 – Quaker เข้าซื้อทรัพย์สินของธุรกิจสารหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและงาน
สำหรับอุตสาหกรรมอาหารจากบริษัท Cincinnati-Vulcan Company

2005

มีนาคม 2005 – Quaker เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากสัดส่วนที่เหลืออยู่จากบริษัทร่วมทุนในประเทศบราซิล

2005

กรกฎาคม 2005 – Quaker จัดตั้งบริษัทร่วมทุนขึ้นในประเทศอิตาลี ชื่อ Quaker Automotive Italia, S.r.l. เพื่อมุ่งเน้นโดยเฉพาะในการสร้างตำแหน่งทางการตลาดในอุตสาหกรรมยานยนต๋ในประเทศอิตาลี

2006

พฤศจิกายน 2006 – Quaker เข้าซื้อหุ้นที่เหลืออยู่ 40% ในบริษัทร่วมทุนในประเทศจีน บริษัทได้ประกาศ
การขยายการผลิตและการวิจัยและการพัฒนาขึ้นในประเทศจีนและรวมกับสำนักงานใหญ่แห่งภูมิภาคเข้าไป
อยู่ในโรงงานแห่งใหม่ที่เมืองฉิงปู่ นครเซี่ยงไฮ้

2007

พฤษภาคม 2007 – Quaker โดยผ่านบริษัทสาขาคือ Q2 Technologies, LLC เข้าซื้อธุรกิจเคมีภัณฑ์สำหรับ
การวิเคราะห์น้ำมันจากบริษัท Frontier Research and Chemicals Company

2008

พฤษภาคม 2008 – Quaker ประกาศขยายการผลิตที่โรงงานในเมืองมิดเดิลทาวน์ รัฐโอไฮโอ เพื่อเพิ่มกำลัง
การผลิตเป็นสามเท่าและรวมศูนย์กลางการผลิตน้ำมันหล่อเย็นอุตสาหกรรมเหล็กกล้า น้ำยาทำความสะอาด
และน้ำมันไฮดรอลิกของ Quaker ในเขตอเมริกาเหนือไว้ที่นี่ การขยายกำลังการผลิตเสร็จสมบูรณ์ใน
ปลายปี 2009

ทศวรรษ 2010

2010

SFHR Logo

Quaker l ก่อตั้งหุ้นส่วนกับกลุ่ม Sarah Fisher Hartman Racing (“SFHR”) เพื่อพัฒนาจาระบีใหม่ที่ช่วยลด
การสูญเสียเชิงกลของพลังงานและยืดอายุการใช้งานแบริ่งของรถแข่งอินดีคาร์

2010

กรกฎาคม 2010 – Quaker เข้าซื้อกิจการของบริษัท D. A. Stuart ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นสำหรับ
งานอลูมิเนียมรีดร้อนในสหรัฐอเมริกาของบริษัท Houghton International รวมทั้งสิทธิ์ในการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มได้ทั่วโลก Quaker กลายเป็นผู้เล่นระดับชั้นนำในตลาดอลูมีเนียมรีดร้อนในสหรัฐอเมริกา
ที่บริการให้แก่โรงรีดแบบลูกกลิ้งไปย้อนไปมาขนาดใหญ่บางโรง โรงรีดสำเร็จแบบแท่นเดี่ยว
และหลายแท่นและระบบโรงรีดผสมผสานในประเทศสหรัฐอเมริกา

2010

31 ธันวาคม 2010 – Quaker เข้าซื้อกิจการของบริษัท Summit Lubricants Inc. ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายใน
เขตอเมริกาเหนือสำหรับจาระบีเกรดพิเศษพร้อมด้วยกิจการเชิงพาณิชย์และฐานการผลิตสองแห่งที่ตั้งอยู่ที่
เมืองบาตาเวีย นิวยอร์ก Quaker กลายเป็นผู้ส่งมอบจาระบีพิเศษชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

2011

กรกฎาคม 2011 – Quaker เข้าซื้อหุ้นสัดส่วนที่เหลืออยู่ 60% จากบริษัทร่วมทุนในเม็กซิโก คือ TecniQuimia Mexicana, S.A. de C.V.

2011

ตุลาคม 2011 – Quaker เข้าซื้อกิจการของบริษัท G.W. Smith & Sons, Inc. ผู้ผลิตและผู้ส่งมอบชั้นนำ
ของน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานหล่อโลหะที่ตั้งอยู่ในเมืองเดย์ตัน รัฐโอไฮโอ G.W. ทรัพย์สินทางการค้าของ Smith ประกอบขึ้นด้วยน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานหล่อโลหะและน้ำมันหล่อเย็นสำหรับงานขึ้นรูปโลหะทางกล Quaker กลายเป็นผู้ส่งมอบน้ำมันหล่อลื่นสำหรับงานหล่อโลหะชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

2012

Quaker Logo

กรกฎาคม 2012 – Quaker เข้าซื้อกิจการของบริษัท NP Coil Dexter Industries, S.r.l. ผู้ผลิตและผู้ส่ง
มอบชั้นนำในทวีปยุโรปของผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งผิวงานที่ตั้งอยู่ในเมืองกอร์กอนโซลา ประเทศอิตาลี ผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่งผิวงานจากบริษัท NP Coil Dexter ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เตรียมพื้นผิวที่ใช้ใน
การเตรียมผิวโลหะก่อนที่จะทำกระบวนการเคลือบสีและกระบวนการตกแต่งผิวสำเร็จแบบอื่นๆ ผลิตภัณฑ์
กลุ่มนี้จะมีการใช้งานในตลาดอุตสาหกรรมเหล็กม้วนและอุตสาหกรรมทั่วไปประกอบด้วย การใช้งาน
เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานยนต์และเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ

2012

กันยายน 2012 – Quaker เผยโฉมแคมเปญแบบผสมผสานใหม่ขององค์กรออกมาในชื่อ “It’s what’s inside that counts – สิงที่มีคุณค่าอยู่ข้างใน” ที่สร้างกรอบล้อมรอบเอกลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์ โลโก้
และสโลแกน การวิวัฒน์ตัวเองของ Quaker ในด้านเอกลักษณ์ของตราผลิตภัณฑ์เน้นย้ำถึงข้อดีที่สำคัญ
ที่สุดและแข่งขันได้อย่างคงที่ การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับลูกค้าผ่านนวัตกรรม ความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ของบุคลากรขององค์กร

2012

ธันวาคม 2012 – Quaker ก่อตั้งหุ้นส่วนที่เป็นช่องทางติดต่อกับ QAdvantage หน่วยธุรกิจที่ออกแบบมาใน
การให้บริการที่ดีกว่าสำหรับลูกค้าโรงงานการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและช่วยสนับสนุนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในเขตอเมริกาเหนือ

2013

QQuaker เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่ที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทและวิถีที่ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง รูปแบบ
แพลทฟอร์มใหม่ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และยกระดับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องมาก
ที่สุดโดยอยู่บนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าของ Quaker ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นและการเข้าถึงเนื้อหา
ของเว็บอย่างรวดเร็ว เช่นข้อมูลของผลิตภัณฑ์และกรณีศึกษาต่างๆ

2013

มกราคม 2013 – Quaker เข้าซื้อกิจการเครือข่ายการกระจายสินค้าสารเคลืบผิวหน้าด้วยสารเคมีสำหรับโรง
รีดเหล็กในประเทศจีนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งทางการตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

2013

พฤษภาคม 2013 – Quaker เข้าซื้อธุรกิจการชุบผิวด้วยดีบุก เทคโนโลยีที่เติมเต็มให้แก่กลุ่มกระบวนการที่มี
อยู่ในธุรกิจแล้ว

2014

เมษายน 2014 – Quaker เปิดตัว CoolanTool™ แอพฯ บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นครั้งแรกของอุตสาหกรรมที่
ทำให้ผู้ใช้สามารถบริหารจัดการกับข้อมูลของพวกเขาจากที่ไหนก็ได้ในโรงงานเพียงแค่ใช้สมาร์ท
โฟน  แอพฯ นี่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเฝ้ามองกระบวนการต่างๆ ของน้ำมันหล่อเย็นงานขึ้นรูปโลหะ
และบริหารจัดการกับผลลัพธ์ของข้อมูลได้หลายวิธี  ด้วยแอพฯ CoolanTool™ ผู้ใช้สามารถจับภาพและ
ติดตามผลสมรรถนะชองน้ำยาหล่อเย็นที่ละลายน้ำได้สำหรับงานกลึงขึ้นรูปโลหะด้วยเครื่อง CNC ได้

2014

มิถุนายน 2014 – Quaker Chemical เข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนที่เหลืออีก 49% จากบริษัทร่วมทุนในประเทศ
ออสเตรเลีย คือ Quaker Chemical (Australasia) Pty. Limited ("QCA") QCA จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของ Quaker ให้แก่อุตสาหกรรมการขึ้นรูปโลหะ โรงรีดเหล็กกล้า โรงรีดเหล็กท่อและท่อเหล็กและงานเหมืองแร่
ในประเทศออสเตรเลียและมีบริษัทสาขาอีกมากมายทั่วออสเตรเลีย

2014

15 มิถุนายน 2014 – เควกเกอร์ เคมีคอล ได้รวมกิจการของบริษัท ECLI products, LLC ซึ่งมีที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ที่ เมือง Aurora รัฐอิลลินอยส์ บริษัทนี้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตจารบีหล่อลื่นแบบพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในอุตสหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอากาศยาน/ทหาร อุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิคส์ สำนักงานอัตโนมัติ และทรัพยากรธรรมชาติ

2014

3 พฤศจิกายน 2014 – เควกเกอร์ เคมีคอลได้รวมกิจการกับ Binol AB ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตสารหล่อลื่นชีวภาพในภูมิภาคสแกนดิเนเวียร์ ไบนอลได้พัฒนา ผลิต และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลูกค้าสองกลุ่มคือ กลุ่มงานโลหะ อุตสาหกรรมป่าไม้ และก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์โดยหลักจะอยู่ในชื่อทางการค้า Binol (Binol® and BioSafe®).

2015

30 กรกฎาคม 2015 – เควกเกอร์ เคมีคอลได้ร่วมกิจการกับ Verkol, S.A. ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตจารบี และสารหล่อลื่นคุณภาพสูง สำหรับผู้ประกอบการ และผู้ค้าในเขตภาคเหนือของประเทศสเปน ผลิตภัณฑ์ของ Verkol มีขายอยู่ในอุตสาหกรรมปลายน้ำของการผลิตเหล็ก Verkol เริ่มกิจการในปี 1923 มีสำนักงานใหญ่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และส่วนผลิตอยู่ที่ Bera, Navara ตั้งแต่ปี 1972 อีกทั้งยังมีสำนักงานขายอยุ่ที่เมืองมาดริด