สถานที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

Asia/Pacific

Europe

North America

South Africa

South America

สำนักงานใหญ่บริษัท

Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
+1.610.832.4000

Find a Distributor

Click below to find the distributor nearest you.

ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

เลือกภูมิภาคเพื่อหาสาขาของเควกเกอร์


การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

เรามีแบบฟอร์มแจ้งปัญหาทางออนไลน์ให้กับลูกค้าส่งมายังบริษัท

โปรดกรอกแบบฟอร์ม และฝ่ายรับประกันคุณภาพของเควกเกอร์จะติดต่อกลับไปหาคุณ

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สำหรับการวิจารณ์เว็บไซต์
info@quakerchem.com

แบบฟอร์มติดต่อ

บริษัท ได้อย่างรวดเร็ว