ติดต่อเรา / ขอ SDS

ใช้แบบฟอร์มข้างล่างนี้เพื่อส่งคำถามทั่วไป หรือขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือขอ SDS ถ้าต้องการร้องเรียน โปรดใช้การนำทางทางด้านขวา เควกเกอร์จะตอบคำถามให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ

Mr. Mrs. Ms. Dr.
ขอข้อมูลผลิตภัณฑ์
ตามอุตสาหกรรม
ตามชนิด ผลิตภัณฑ์
ขอ SDS

You only need to complete this section if you're requesting an SDS.

Be sure to include the complete brand names of the product(s)
For example, "FERROCOTE 61A-US", not "61A-US"

Be sure to include your fax number if receiving SDS by fax.สำนักงานใหญ่บริษัท

Quaker Chemical Corporation
One Quaker Park
901 E. Hector Street
Conshohocken, PA 19428-2380
+1.610.832.4000

Find a Distributor

Click below to find the distributor nearest you.

ที่ตั้งและหมายเลขโทรศัพท์

เลือกภูมิภาคเพื่อหาสาขาของเควกเกอร์


การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

เรามีแบบฟอร์มแจ้งปัญหาทางออนไลน์ให้กับลูกค้าส่งมายังบริษัท

โปรดกรอกแบบฟอร์ม และฝ่ายรับประกันคุณภาพของเควกเกอร์จะติดต่อกลับไปหาคุณ

ทรัพยากรเพิ่มเติม

สำหรับการวิจารณ์เว็บไซต์
info@quakerchem.com

แบบฟอร์มติดต่อ

บริษัท ได้อย่างรวดเร็ว